Видео Материјал

Носители на листи

100 причини зошто нема да гласам за ВМРО - ДПМНЕ

Каква власт ни треба?

Не е нормално!

Акција за живот во Македонија