За семејствата

Повисоки плати, работни места, среќни семејства!

денари просечна плата

евра месечен приход за семејство со двајца вработени

Минимална плата

Од 12.000 денари во 2017, а пак 16.000 денари до крајот на мандатот – за сите, не ги делиме работниците!

Стабилни, добро платени работни места и отворање нови!

Гарантирана шанса за млади!

Државата ќе гарантира вработување, продолжување на образованието или пракса како подготовка за вработување.

милиони евра поддршка за домашните претпријатија

Шанса за сопствен бизнис на млади!

Со неповратни 10.000 евра, со бесплатен деловен простор, за фирма со 1 евро капитал.

Плати во јавниот сектор

Нема отпуштања, ќе воведеме двосменско работење во клучните државни институции.

Повисоки плати за здравствените работници

Дупло ќе ги зголемиме платите, за задоволни здравствени работници и пациенти.

Повисоки плати за наставниците

Ги мотивираме успешните наставници со поголема плата во текот на цела година.

Ги враќаме парите кај граѓаните, ги намалуваме трошоците.

За поголем семеен буџет!

Плата плус годишно за секое семејство!

%

На секој граѓанин му се враќаат по 15% од платениот ДДВ во фискалните сметки.

Државна помош за помали трошоци за своја куќа!

%

Ќе платите 50% помалку за комунален надоместок за куќа до 150 m2.

Пониски сметки за струја!

Ја враќаме дневната евтина тарифа на струјата и ќе има евтина струја цел викенд.

Студентскa платежна картичка

Попусти за меѓуградски превоз, за спортските и културни настани.

Праведно плаќање на јавните давачки

Кој има помалку, плаќа помалку, оние со најнизок доход, воопшто не плаќаат.

Енергетски ваучери за струја и затоплување

Им помагаме на најзагрозените.

Бесплатно болничко лекување

Ја укинуваме партиципацијата. Секој да може болнички да се лекува, да не зависи од тоа дали има да плати или не.

Намалување судски, адвокатски и извршителски трошоци и камати!

Трошоците на 20% од спорот, каматите на 50% од долгот.

Акција за живот во Македонија