За почитувани и достоинствени работници

Повисоки плати за работниците!

Права за работниците!

Државна заштита за секој работник!

Повисоки плати за работниците

Гарантираме минимална плата од 12.000 денари од април 2017, а 16.000 денари до 2020!

Ќе важи за сите работници и за вработените во текстилната индустрија и во кожарската индустрија.

Нашата цел е просечна плата од 30.000 денари!

Ќе ги помогнеме финансиски фирмите, за повисоки плати, нови работни места, без отпуштања.

Права за работниците!

Секој час прекувремена работа ќе ви биде платен!

Ќе се води регистар за прекувремени работни часови во УЈП.

Бремените жени да не стравуваат за работното место!

Обезбедуваме враќање на своето работно место по породилното отсуство.

Пензија за секого!

Државна социјална пензија за лица над 65 години кои не остваруваат услови за пензија.

Заштита на секој работник!

Работниците мора да бидат безбедни на работното место!

Активно ќе го следиме здравјето на вработените на работни места со зголемена опасност и ризик.

Помали работно време за повозрасните работници, без да им се намали платата!

Работничките од 60 години и работниците од 62 старост да работат по 6 часа, до пензија.

Колективните договори ќе станат задолжителни за сите правни субјекти со над 20 вработени!

Ова ќе го обезбедиме со нов закон за работни односи што ќе ги штити работничките права.

 

Акција за живот во Македонија