Парите ќе ги насочиме кон граѓаните

На секој граѓанин враќаме по 15% од платениот ДДВ од фискалните сметки.

%

вратен ДДВ

Така ќе се зголемуваат приходите на граѓаните, а од друга страна ќе се инсистира на издавање фискални сметки, со што самите граѓани стануваат „даночни инспектори“.

Ја враќаме евтината струја

Ќе воведеме евтина викенд тарифа т.е. „евтината струја“ ќе биде достапна не само во недела, туку цел викенд.

дополнителни часа евтина тарифа секој ден

Ги намалуваме казните

За фирмите предвидуваме прво опомена за прекршок, дури потоа казна која е пропорционална на приходот.

На наставниците во основно и средно училиште им е потребна стимулација, а не казни.

Укинување на системот за казнување лекари.

%

намалени казни

N

Воведуваме фер даноци

Повисок данок за најбогатите и намалување на данокот на сиромашните. Праведен систем на социјална заштита транспарентно ќе ги распределува собраните пари од даноците, кон граѓаните кои живеат во социјален ризик.

Ќе воведеме поправеден персонален данок на доход со две стапки, што ќе содржи враќање на платениот персонален данок на доход за граѓаните кои имаат многу ниски месечни лични доходи.

%

Прва даночна стапка

%

Втора даночна стапка

Q

Ја укинуваме радиодифузната такса

Финансирањето на МРТ повеќе нема да биде преку радиодифузна такса, како задолжителна давачка на граѓаните.

Ги зголемуваме субвенциите

Земјоделците на време ќе добиваат

милиони евра годишно

Семејствата ќе имаат поголем буџет!

Акција за живот во Македонија